Svenska

BioTransForm söker entusiaster att samarbeta med för att påskynda introduktionen av följande utrustning:
* CFW-BAS lätthanterlig och hygienisk insamling av matavfall för att förhindra förluster av bioenergi och växtnäring och samtidigt förbättra arbetsmiljö i alla led – från kök till biogasanläggning.
* CC-BAS hygienisk och resursfrämjande hantering av urin, avföring och toalettpapper – i stället för WC.
* Lokal effektiv och hygienisk biogasanläggning BTF med högteknologiskt G&G-system för produktion av biogas och biogödsel.
* Lokal och effektiv biologiskt reningsverk för gråvatten BioH2O.

All ovan nämnd utrustning kommer att ingå i Sustainable Biological Recycling System (SBRS) som innehåller rester och avfall som härrör från växt- och djurriket och som är grunden för bioekonomi och cirkulär ekonomi.