Svenska

2021 Samarbetspartners sökes
Från Fotosyntes till Fotosyntes enligt SBRS-koncept – RS

2020-11-02 Bioenergi är livets energi-RS

2020-10-21 Kommentarer inför Virtual Event – The political economy of COVID-19: Impacts on agriculture and food policies OCT 22, 2020 – 08:30 AM TO 10:00 AM EDT
Degradera eller uppgradera vår livsmiljö-RS

2020 06-29 Broschyr ”Lönsamhet på rätt sätt”
Lönsamhet på rätt sätt-Hållbar hantering av Förnybart Organiskt Material i avfall och avlopp-RS-2020

2020-06-30 ”Från jord till jord” – Hygienisk insamling av mat- och toalettavfall
2 Hygienisk och resurseffektiv anordning för insamling av mat- och toalettavfall 2020-BS

2020-01 Avloppstunnel i Malmö
Avloppstunnel i Malmö är ohållbar 2020-01-RS
STAD – LAND exempel Malmö 2020-01-RS
————————————-
BioTransForm söker partners för att påskynda införandet av konceptet SBRS (Sustainable Biological Recycling System) som innehåller följande utrustning:

* CFW-BAS är en lätthanterlig och hygienisk insamlingsanordning för matavfall för att förhindra förluster av bioenergi och växtnäringsämnen och samtidigt förbättra arbetsmiljön på alla nivåer – från kök till biogasanläggning.

* CC-BAS är en insamlingstoalett för hygienisk och resursfrämjande hantering av urin, avföring och toalettpapper – istället för ohållbar WC.

* Lokal BTF biogasanläggning med hållbar högteknologiskt system OSAD (Optimum Solids Anaerobic Digestion) för en effektiv produktion av biogas där samtidigt framställs biogödsel anpassade för odlingssystems behov.

* BIO-H2O är en lokal och effektiv biologisk reningsanläggning för gråvatten från hushållen och liknande avfallsvatten.

All ovanstående utrustning hanterar hållbart ”förnybart organiskt material” i avfall och avlopp, dvs. rester och avfall med ursprung i växter, djur och mikroorganismer. Naturligtvis allt förnybart organiskt material ska främst kaskadanvändas och den sista steget ska vara metanjäsning.

Detta förfarande är grunden för cirkulär bioekonomi. Det främjar fotosyntes, som är grunden för livet på jorden.
————————————-
BRA ATT VETA
2020-04-24 Kan Du ändra Ditt beteende?
Vi testar:
Insamlings toalett Collecting Closet BAS (CC BAS) erbjuder vid varje besök en ny yta du sitter på.
Du kan använda CC BAS
utan att det efteråt luktar eller bioaerosoler sprids,
utan att toalettstolen bär spår av urin och avföring,
utan att det behövs att använda rengöringsmedel i toalettstolen,
utan att vatten förorenas och innehållet blir till mat för råttor,
utan att läkemedelsrester hamnar i vatten,
utan att någon behöver rensa avloppsrören och underhålla avloppssystem,
utan att det behövs att tillsätta kemikalier i avloppsreningsverket för att behandla avloppsvatten,
utan att det bildas slam som är omöjlig att gödsla med, på grund av tungmetaller och annat som skulle störa odlingar,
utan att med mycket dyra processer ta vara på fosfor,
utan att med energislukande processer skickas kväve till luften (så kallad kvävereduktion som kostar ca 300 SEK/kg kväve) och en del kväve blir till lustgas (N2O) – sedan kvävet från luften används med energikrävande industriell framställning av ammoniak med Haber–Bosch-processen och mineralgödsel köps från utlandet för mindre än 10 SEK/kg vilket innebär att medborgare betalar först för kvävereduktion och sedan för framställning av mineralgödsel fast båda skulle kunna ersättas med kväve i biogödsel från alla Förnybara Organiske Material i avfallet, i stället för att gå förlorad med ohållbar hantering av avfall och avlopp.

När toalettavfall blandat med andra organiska material blir till biogödsel, får marken alla de för växterna essentiella grundämnen (C, O, H, H, C, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo) i de delvis omsatta organiska strukturerna och i mikroorganismer.
Presentation av framtidens toalett finns på http://biotransform.eu/…/09/Framtidens-toalett-CCbas-BS-RS.….

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och närbild, text där det står ”If one virus can wipe out the entire economy in a matter of weeks and shut down societies, then that is a proof that our societies are not very resilient. It also shows that once we are in an emergency, we can act and we can change our behaviour quickly. Greta Thunberg”

2019-08-20 Omställning till hållbar hantering av avfall med ursprung i växter, djur och mikroorganismer – förslag
Från växtlighet tillbaka till växtlighet med SBRS -RS

Ohållbar hantering – förluster som förorenar, energikrävande och kostsam https://www.sysav.se/Om-oss/Om-avfall/Matavfall–en-resurs/

2016 MATAVFALL – hantering bör förbättras
MATAVFALL – frågor om hantering – RS 2016

2009 Om recirkulation av växtnäring från avfall
Vad betalar medborgare för ett uteblivet kretslopp av växtnäring RS 2009

1998 Nuläge och framtid – avfall och avlopp
Avfall och avlopp NUTID och FRAMTID från 1998