Collecting Closet bas (CCbas)

2018-07-09 Záchod budoucnosti – RCaut přejmenován na CCbas
Zachod budoucnosti CCbas-BS RS

Energeticky účinné nacházení s materiály rostlinného a živočišného původu obsažených v odpadu a odpadních vodách

Je nesmyslné transportovat 1,2 kg moče a stolice na osobu a den s 300 až 600 litry vody do čistíren odpadních vod, kde se odpadní voda ”čistí” syntetickými chemikáliemi a drahými metodami, energeticky náročnými, které znečišťují ovzduší.

Voda ze záchodu se mísí se šedou vodou (koupel. myčka, pračka, atd), průmyslovými odpadními vodami a kanalizacemi z jiných městských činností. Čistírny odpadních vod jsou drahé, znečišťující, neúčinné a způsobují ztráty bioenergie a rostlinných živin nalezených v moči a stolici a taktéž v odpadu z jidla.

Hygienické a snadno ovladatelné sběrné toalety by se proto měly používat, tj. Recycling Closet automatic (RCaut) namísto Water Closet (WC).

Stejným spůsobem by se mělo nacházet s odpadem z jidla a tím získat více bioplynu a effektivně recyklovat rostlinné živiny.
RCaut testujeme 2017-10-RS