Recycling Closet automatic (RCaut)

Energeticky účinné nacházení s materiály pocházející z rostlinného a živočišného království obsažených v odpadu a odpadních vodách

Je nesmyslné transportovat 1,2 kg moče a stolice na osobu a den s 300 až 600 litry vody do čistíren odpadních vod, kde se odpadní voda ”čistí” syntetickými chemikáliemi a drahými metodami, energeticky náročnými, které znečišťují ovzduší.

Voda ze záchodu se mísí se šedou vodou, průmyslovými odpadními vodami a kanalizacemi z jiných městských činností. Čistírny odpadních vod jsou drahé, znečišťující, neúčinné a způsobují ztráty bioenergie a rostlinných živin nalezených v moči a stolici.

Hygienické a snadno ovladatelné sběrné toalety by se proto měly používat, tj. Recycling Closet automatic (RCaut) namísto Water Closet (WC).
RCaut testujeme 2017-10-RS