Förslag

Här visas både nya och äldre ansökningar om medel och våra tävlingsbidrag på svenska med senaste överst.

2017-09-29
Skickades till Lars-Salvius föreningen. Väntar på utslag

2015-04-07
I april 2015 lämnades in presentation av Recycling Closet automatic (RCaut) till Skapaansökan 2015. I september fick vi veta att vi inte är bland vinnare.
Skapaansökan 2015-RCaut

2015-03-03
Recycking Closet automatic, har lämnats in till Venture Cup Businessidea I Spring 2015. Vi fick värdefulla synpunkter i feedback från Venture Cups jury. Hela tävlingsbidraget kan läsas RCaut RS BS

2015-02-27
Skickades vårt tävlingsbidrag till Blackwater & Food Waste Challenge i Helsingborg. I tävlingsinbjudan  Tävlingsinbjudan_final  finns följande meningar: ”Fram till år 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas till ett hållbart och modernt område som ska ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Området ska vara förebild för hållbar stadsutveckling med en social, kulturell och fysisk miljö för människor……Målet är att använda tävlingsformen som en modell för att generera radikalt annorlunda lösningar som kan ligga till grund för nya affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.”
0-Inledning RS BS 1-Användarna RS BS 2-Anläggning RS BS 2a-Anläggning-bilaga 1 RSBS 2b Avloppsreningsverk sid 1-RS2c Avloppsreningsverk sid 2-RS

3-Kök och BadrumRSBS 4-Resursoptimering RS BS 4a Helhetsbilden Oceanhamnen efter originalskissen 4b Helhetslösning-förslag RS 2002
Vårt tävlingsbidrag blev utan kommentarer – utan någon som helst reaktion. Det kom endast ett utlåtande på engelska Nominees 20150326. Vi undrade och skrev e-post meddelanden Brevväxling angående nominering.
Hur ställer sig VINNOVA andra sponsorer och övriga som lämnade tävlingsbidrag till detta?
———————————
2007 januari: Testanläggning planerades men MISTRA avslog förslaget. 2017 RS undrar varför och det fortfarande saknas ”grundrecept” för att optimera substrat.
Förslag 2007 – testanläggning för metanjäsning – RS

2007 – I februari uppmanades RS av E.ON att utarbeta ett förslag på testanläggning inklusive kostnadsförslag.  Det visade sig att E.ON hade tänkt projekt på ca 400 000 SEK. Samtidigt sponsrade E.ON projekt på LTH i Lund  med 20 miljoner SEK för att framställa etanol ur ved. – Varför omvandla bioenergi med enklare system när det kan göras dyrare och mer komplicerat? Frågar sig RS.
Förslag 2007 – testanläggning för metanjäsning – RS 2007 Testanläggning för biogas och biogödsel – förslag till E.ON -RS