Recycling Closet automatic /RCaut)

Det diskuteras utvecklingsländernas problem med sanitation men även västvärldens utvecklade länder har enorma problem med sanitation.
Stora mängder vatten blir förorenade eftersom vatten fungerar som bärare av avfall.
Ohygieniskt arbetsmiljö möter alla som arbetar med avloppssystem.

Är det klokt att transportera 1,2 kg urin och avföring per person och dag med 300 till 500 liter vatten till avloppsreningsverk där avloppsvatten ”renas” med syntetiska kemikalier och dyra, energikrävande och luft förorenande metoder?
Svartvatten blandas med grå-vatten, industriell avloppsvatten och avloppsvatten från andra aktiviteter i städerna. Avloppsreningsverken är dyra, förorenande, ineffektiva och medför förluster av bioenergi och växtnäringsämnen som finns i urin och avföring.

Därför ska införas hygieniska och lätthanterliga  insamlingstoaletter Recycling Closet automatic (RCaut) i stället för WC.
RCaut testas okt2017-RS