Česky

BioTransForm hledá nadšence (s finančními zdroji nebo bez nich), kteří by pomohli urychlit zavedení  zařízení která slouží konceptu ”Sustainable Biological Recycling System” (SBRS):
* Recyklace potravinového odpadu „Collecting Food Waste BAS“ (CFW-BAS) pro snadné použití a hygienický systém sběru potravin, aby se předešlo ztrátám bioenergie a rostlinných živin při současném zlepšení pracovního prostředí v každé fázi – od kuchyně až k zařízení na výrobu bioplynu a biohnojiv.
* Recyklační záchod „Collecting Closet BAS“ (CC-BAS) pro hygienické a úsporné zacházení s močí, výkaly a toaletním papírem – namísto WC. Stejně jako u odpadu z jídla chceme předejít ztrátám bioenergie a rostlinných živin při současném zlepšení pracovního prostředí v každé fázi – od záchodu až do bioreaktoru v bioplynonvé stanice.
* Místní účinná a hygienická bioplynová stanice BTF s technologickými systémy ”Optimum Solids Anaerobic Digestion” (OSAD) pro výrobu bioplynu a biohnojiv.
* Místní a efektivní biologická čisticí stanice pro šedou odpadní vodu (bez odpadu z WC) je BIO-H2O.
Koncept SBRS zahrnuje zbytky a odpad co pochází z rostlinné a živočišné říše a je podstatou CIRCULÁRNÍ BIOEKONOMIE.
————————————-

2021-07-18 Pro ”Globální komisi pro přechody čisté energie zaměřené na lidi”
Návrh pro Global Commission on People-Centered Clean Energy Transitions 2021-RS

2020-11-02 Bioenergie
Bioenergie je energie zivota-RS

2017 Energeticky účinné nacházení s materiály pocházející z rostlinného a živočišného království obsažených v odpadu a odpadních vodách.
Potravinový a toaletní odpad-RS