Česky

BioTransForm hledá nadšence (s finančními zdroji nebo bez nich), kteří by pomohli urychlit zavedení následujících zařízení:
* Recyklace potravinového odpadu „Recycling Food Waste automatic“ (RFWaut) pro snadné použití a hygienický systém sběru potravin, aby se předešlo ztrátám bioenergie a rostlinných živin při současném zlepšení pracovního prostředí v každé fázi – od kuchyně k zařízení na výrobu bioplynu a biohnojiv.
* Recyklační záchod „Recycling Closet automatic“ (RCaut) pro hygienické a úsporné zacházení s močí, výkaly a toaletním papírem – namísto WC.
* Místní účinná a hygienická bioplynová stanice BTF s technologickými systémy G & G pro výrobu bioplynu a biohnojiv.
* Místní a efektivní biologická čisticí stanice pro šedou odpadní vodu (bez vody z WC) BioH2O

Všechna výše uvedená zařízení budou součástí systému udržitelné biologické recyklace „Sustainable Biological Recycling System“ (SBRS), který zahrnuje zbytky a odpad co pochází z rostlinné a živočišné říše a je podstatou BIOEKONOMIE a CIRCULÁRNÍ EKONOMIE.
————————————-
Energeticky účinné nacházení s materiály pocházející z rostlinného a živočišného království obsažených v odpadu a odpadních vodách.
Potravinový a toaletní odpad-RS