Svenska

BAS-konsult AB erbjuder konsultation kring strategiska innovationer inom avfall och avlopp som är nödvändiga för att nå de 17 målen i Agenda 2030.
Beslutsfattare på alla nivåer, planerare och alla intresserade är välkomna att kontakta oss på rsvedelius@hotmail.com eller birger@bas-konsultab.se.

BAS-konsult AB söker partners som vill utföra innovationsprojekt för att demonstrera praktisk tillämpning av SBRS-konceptet, som står för ”Sustainable Biological Recycling System” för att påskynda omställningen till ett kunskapsbaserat hållbart samhälle. Presentation av SBRS-konceptet:
”Från Fotosyntes till Fotosyntes” enligt SBRS-konceptet-RS

Syftet är att ställa om ohållbara avfalls- och avloppssystem och därigenom minimera föroreningar, öka ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av bioenergi och de väsentliga kemiska grundämnen som finns i förnybart organiskt material. Dagens metoder orsakar föroreningar, kostsamma förluster och påverkar miljö, hälsa, ekonomi och klimat negativt.

BioTransForm www.biotransform.eu hanteras av Ruzena Svedelius, Filosofie doktor (Ph.D.) i Agronomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hennes forskningsområde är återvinning av växtnäringsämnen relaterade till bioenergi, cirkulation av alla livsviktiga kemiska element samt holistiska synsätt på bioekonomi som är en viktig del av cirkulär ekonomi.
—————————–

2023-11-26 Skydda liv med hållbar utveckling
Skydda liv med hållbar utveckling-RS
Biologisk omvandling SkD 1999

2023-08-05 BIOKOL från AquaGreen (DK) – är metoden hållbar?
Kommentar till pyrolys av avloppsslam enligt AquaGreen – ”green wash”-20230805-RS

2023-06-20 Bioenergi och växtnäringsämnen
Varför saknas diskussion om bioenergi-202306-RS

2023-03-14
SBRS-konceptet presenteras av BAS-konsult AB enligt NABC-modellen-20230314
SBRS-konceptet presenteras av BAS-konsult AB enligt NABC-modellen-BILAGA-20230314

2023-03-07 Beteendeförändring behövs för
Att använda vattenfri insamlingstoalett-20230307-RS-BS

Inför samråd 2023 ohållbar ellerHållbar avloppsrening (vasyd.se)?
Ska utländska företag bygga tunneln och Malmöborna betala?
Eller ska svenska företag bygga lokala högteknologiska biogasanläggningar och lokala anläggningar för biologisk rening av grått avloppsvatten?

2023-02-25 Synpunkter till UTLÄGGNING AV UTLOPPSLEDNINGAR inför ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln-BAS-konsultAB-20230225

2023-02-24 Synpunkter inför ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken att bygga och driva ett nytt system för avloppsrening BAS-konsult AB 20200224

2023-02-21 Malmö is planning a sewer tunnel and a new wastewater treatment plant-20230221-RS BS

2023-o2-06 I stället för avloppstunnel i Malmö 2019-RS

2022-09-29 Skydda vattnet med lokal produktion av el, värme, kyla och biogödsel
Skydda vattnet med lokal produktion av el, värme, kyla och biogödsel-2022-RS BS

2022-09-10 Till ALMI
ALMI kontaktformulär-20220910-BAS-konsultAB

2022-08-07  Frågor till riksdagspartier inför valet 2022
Till riksdagspartier inför valet 2022

2022-07-25 Till Region Skåne, koncernkontorets medarbetare på avdelningen för regional utveckling
Medarbetare i Region Skåne vid avdelning för regional utveckling utan engagemang för bioenergi 20220725

2022-05-04 Bidrag till VINNOVAs ”Utformning av nästa generations innovationsprogram”
Kan Sverige börja ställa om och visa att hållbara metoder i lokala system är lönsamma-RS

2022-01 Frågor till riksdagspartiernas energiexperter
Frågor till energiexperter angående avloppssystem 2022-RS

2021-11-20 Är framställning av biokol en hållbar metod?
Frågor till experter angående träkol eller biokol 2021-11-20 – RS

2020-11-02 Bioenergi är livets energi-RS

2020-10-21 Kommentarer inför Virtual Event – The political economy of COVID-19: Impacts on agriculture and food policies OCT 22, 2020 – 08:30 AM TO 10:00 AM EDT
Degradera eller uppgradera vår livsmiljö-RS

2020 06-29 Broschyr ”Lönsamhet på rätt sätt”
Lönsamhet på rätt sätt-Hållbar hantering av Förnybart Organiskt Material i avfall och avlopp-RS-2020

2020-06-30 ”Från jord till jord” – Hygienisk insamling av mat- och toalettavfall
2 Hygienisk och resurseffektiv anordning för insamling av mat- och toalettavfall 2020-BS

2020-01 Avloppstunnel i Malmö
Avloppstunnel i Malmö är ohållbar 2020-01-RS
STAD – LAND exempel Malmö 2020-01-RS
————————————-
BioTransForm söker partners för att påskynda införandet av konceptet SBRS (Sustainable Biological Recycling System) som innehåller följande utrustning:

* CFW-BAS är en lätthanterlig och hygienisk insamlingsanordning för matavfall för att förhindra förluster av bioenergi och växtnäringsämnen och samtidigt förbättra arbetsmiljön på alla nivåer – från kök till biogasanläggning.

* CC-BAS är en insamlingstoalett för hygienisk och resursfrämjande hantering av urin, avföring och toalettpapper – istället för ohållbar WC.
FRAMTIDENS TOALETT CC-BAS – BS RS

* Lokal BTF biogasanläggning med hållbar högteknologiskt system OSAD (Optimum Solids Anaerobic Digestion) för en effektiv produktion av biogas där samtidigt framställs biogödsel anpassade för odlingssystems behov.

* BIO-H2O är en lokal och effektiv biologisk reningsanläggning för gråvatten från hushållen och liknande avfallsvatten.

All ovanstående utrustning hanterar hållbart ”förnybart organiskt material” i avfall och avlopp, dvs. rester och avfall med ursprung i växter, djur och mikroorganismer. Naturligtvis allt förnybart organiskt material ska främst kaskadanvändas och den sista steget ska vara metanjäsning.

Detta förfarande är grunden för cirkulär bioekonomi. Det främjar fotosyntes, som är grunden för livet på jorden.
————————————-

2019-08-20 Omställning till hållbar hantering av avfall med ursprung i växter, djur och mikroorganismer – förslag  Från växtlighet tillbaka till växtlighet med SBRS -RS

Ohållbar hantering – förluster som förorenar, energikrävande och kostsam
SYSAV Matavfall blir biogas och biogödsel 2022

Vad är viktigt att belysa angående hantering av matavfallet i kommunen
Matavfall i kommunen – invånare bör veta-2016-2023-RS

2009 Om recirkulation av växtnäring från avfall
Vad betalar medborgare för ett uteblivet kretslopp av växtnäring RS 2009

1998 Nuläge och framtid – avfall och avlopp
Avfall och avlopp NUTID och FRAMTID från 1998

1992 Några aktiviteter – Gajdos/Svedelius
1992-Gajdos-Svedelius-några aktiviteter