Collecting Closet bas (CCbas)

 

2018-08-29 Pro vysvětlení: Collecting Closet bas (CCbas)

V CCbas neboli ve sběracím zařízeni pro záchod se jak tekutá tak i tuhá část plus papír po každém použiti zavaří do biomateriálu (jinde se tomu říká bioplast) co je vyroben ne z ropy ale ze škrobu.

  • Maximální hygiena, každý další návštěvník má nový ”potah” z biomateriálu na který se sedá a který je uskladněn pod sedátkem a sune se pres sedátko pokaždé o kus dolu.
  • Žádná spotřeba vody.
  • Žádné chemikálie na čistění toaletní mísy – ta neexistuje, je nahrazena biomateriálem. 
  • Není potřebné čistit odpadní vodu (ve Švédsku 300-550 litru na osobu a den kde plave asi jeden litr moče, 200 gramů tuhé části a papír) pomoci chemikálií.  Voda ze sprchy, dřezu, myčky a pracky se da čistit biologickou metodou – prouděním pres kameny na kterých mikroorganismy spotřebuji většinu odpadu co plave ve vodě.
  • Maximální využiti energie a také recyklace všech chemických prvků, když v biomateriálu zabalený odpad jak z jídla, tak ze záchodu je přeměněn v bioplynárně na bioplyn a biohnojivo.
  • V celém systému, tj. při použiti CCbas, při transportu a při zpracovaní materiálu v bioplynárně nejsou lidé vystaveni zápachu, bioaerosolům a hmyzu.

CCbas prototyp je ta nejjednodušší forma sběracího záchodu která se různými obměnami dá uplatnit na veřejných záchodech, v obydlích, v nemocnicích, ve vlacích, autobusech a letadlech atd.

2018-07-09 Záchod budoucnosti – RCaut přejmenován na CCbas
Zachod budoucnosti CCbas-BS RS

Energeticky účinné nacházení s materiály rostlinného a živočišného původu obsažených v odpadu a odpadních vodách

Je nesmyslné transportovat 1,2 kg moče a stolice na osobu a den s 300 až 600 litry vody do čistíren odpadních vod, kde se odpadní voda ”čistí” syntetickými chemikáliemi a drahými metodami, energeticky náročnými, které znečišťují ovzduší.

Voda ze záchodu se mísí se šedou vodou (koupel. myčka, pračka, atd), průmyslovými odpadními vodami a kanalizacemi z jiných městských činností. Čistírny odpadních vod jsou drahé, znečišťující, neúčinné a způsobují ztráty bioenergie a rostlinných živin nalezených v moči a stolici a taktéž v odpadu z jidla.

Hygienické a snadno ovladatelné sběrné toalety by se proto měly používat, tj. Recycling Closet automatic (RCaut) namísto Water Closet (WC).

Stejným spůsobem by se mělo nacházet s odpadem z jidla a tím získat více bioplynu a effektivně recyklovat rostlinné živiny.
RCaut testujeme 2017-10-RS