NYHETER

2024-01-11 SVEBIO ljuger om förbränning som bör kallas oxidation
Förbränning-OXIDATION för liv eller död-20240111-RS

2022-01-09
Bioenergi och för livet essentiella grundämnen går förlorade i dagens avfalls- och avloppssystem-RS-20220109

2022-01-06
Frågor till energiexperter angående avloppssystem-RS

2022-01-06 Kommunens ansvar för avfall
Kommunens ansvar för avfall

2021-05-04 Presentation till Inno-Quarter
Inno-Quarter, Sillicon Halli steg 2 20210504-RS

2020-03-21
Jämför två oxidationer – livsviktigt!
Oxidation av organiskt material 1983

2019-01-23
Biogas och biogödsel kräver snabba satsningar
Biogas – det enda hållbara biodrivmedlet-RS

2018-11-26 Anordning för insamling av matavfall i folie av biomaterial
CWF-BAS 2018 sv

2018-07-09
FRAMTIDENS TOALETT  (Collecting Closet BAS)
Framtidens toalett CCbas-BS RS

2018-01-25 Bidrag till diskussion inom Naturskyddsföreningen
RÄDDA JORDEN-RS 20180125

2018-01-25 Bidrag till konferensen Agenda 2030 och dess tillämpning
Aktuella och framtida utmaningar för landets kommuner och fokuserar bland annat på ämnen som vattenenergi och socialt hållbar samhällsplanering.
Konkret förslag: Inför konferens 23 januari 2018-RS

——–
Det diskuteras utvecklingsländernas problem med sanitation men även västvärldens utvecklade länder har enorma problem med sanitation.
Stora mängder vatten blir förorenade eftersom vatten fungerar som bärare av avfall.
Ohygieniskt arbetsmiljö möter alla som arbetar med avloppssystem.

Är det klokt att transportera 1,2 kg urin och avföring per person och dag med 300 till 500 liter vatten till avloppsreningsverk där avloppsvatten ”renas” med syntetiska kemikalier och dyra, energikrävande och luft förorenande metoder?
Svartvatten blandas med grå-vatten, industriell avloppsvatten och avloppsvatten från andra aktiviteter i städerna. Avloppsreningsverken är dyra, förorenande, ineffektiva och medför förluster av bioenergi och växtnäringsämnen som finns i urin och avföring.

Därför ska införas hygieniska och lätthanterliga  insamlingstoaletter Recycling Closet automatic (RCaut) i stället för WC.
RCaut testas okt2017-RS

2016-juni:
Vad är viktigt att belysa angående hantering av matavfallet i kommunen?
Matavfall – hantering i kommunen-RS

SOPFÖRBRÄNNING – FAROR
2003 – redigerat 2016
Mot sopförbränning 030216 Låt bli att blanda RS
2001; 2003 uppdaterat 2017
Vad kostar sopförbränning aug 2017