Motioner

Till Klimatriksdagen 2018 som är 4-6 maj 2018 i Stockholm.
Motioner finns på http://klimatriksdagen.se/paverka/
under MOTION & UTSKOTT – se alla motioner
Motion nr 37 Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare-RS
Motion nr 38 Stoppa subventioner till alla fossila bränslen-RS
Motion nr 39 Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall-RS

Motioner till Naturskyddsföreningens stämman som är den 16-17 juni 2018 i Uppsala.
Alla inkomna motioner kommer att finnas för läsning på Naturkontakt från mitten av februari https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

Motion 16 Dnr 2018-0023 Biogas och biogödsel-RS o BS

Motion 34 Dnr 2018-0041 Föroreningar vid hantering av avfall och avlopp-RS o BS

Motion 57 Dnr 2018-0064 STAD och LAND-RS o BS

Kampanj RÄDDA JORDEN – för din egen skull med början 29/1- 2018
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/forum/trad/radda-matjorden/
RÄDDA JORDEN-RS 20180125